portfolio

Zbiornik ciśnieniowy na kwas siarkowy

portfolio

Zbiornik ciśnieniowy na sprężone powietrze + instalacja

portfolio

Modernizacja małych wież chłodniczych


portfolio

Montaż dużych wież chłodniczych

portfolio

Montaż zbiorników do Polioli i Izocyjanianów

portfolio

Zbiornik wody V=200m3


portfolio

Zbiorniki do Polioli i Izocyjanianów + instalacja

portfolio

Zbiorniki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej podczas produkcji

portfolio

Budowa instalacji detekcji z sygnalizacją optyczną i akustyczną

portfolio

Wykonanie konstrukcji stalowych

portfolio

Zbiorniki ze stali nierdzewnej

portfolio

Wykonanie i dostawa elementów dwóch kinet DN 1000

portfolio

Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej wiat

portfolio

Wykonanie zbiornika ze stali kotłowej

portfolio

Montaż i demontaż tymczasowego rurociągu pary świeżej

portfolio

Konstrukcja stalowa kładki dla pieszych

portfolio

Instalacja ścieków surowych i odpływających, instalacja biogazu

portfolio

Remont instalacji schładzania pary 6 i 13 bar

portfolio

Instalacja wody chłodzącej, wraz z montażem wież chłodniczych

portfolio

Wykonanie, montaż i transport konstrukcji stalowych i zbiorników

portfolio

Prace demontażowe - montażowe instalacji p.poż


portfolio

Prefabrykacja skruberów 5 szt., kolumn 3 szt., odbieraków 3 szt., oraz zbiornika 1 szt. ze stali nierdzewnej

portfolio

Wykonanie instalacji gazu ziemnego

portfolio

Wykonanie wpięcia wody


portfolio

Modernizacja rurociągu biogazu DN200

portfolio

Wykonanie podestu kosza suwnicy


portfolio

Instalacja parowa DN 500 wraz z konstrukcjami wsporczymi

portfolio

Remont rurociągu pary 6 bar do odgazowywaczy

portfolio

Prefabrykacja i montaż konstrukcji wiaty oraz montaż rurociągów i armatury


portfolio

Montaż, malowanie oraz izolacja zbiornika wody zedmineralizowanej V=500m3

portfolio

Spawanie naftociągu DN800


portfolio

Wykonanie instalacji kwasu fosforowego


portfolio

Montaż elementów wielkogabarytowych

portfolio

Instalacje