RYNKI
Główne obszary działalności spółki to:

- przemysł papierniczy

- przemysł gazowniczy

- przemysł petrochemiczny

- przemysł chemiczny

- przemysł farmaceutyczny

- przemysł nawozowy

- przemysł energetyczny

- przemysł spożywczy

- oczyszczalnie ścieków

- cementownie

- cukrownie

- rynek wod-kan

- usługi dla sektora publicznego