Prefabrykacja i montaż konstrukcji wiaty oraz montaż rurociągów i armatury