Instalacja ścieków surowych i odpływających, instalacja biogazu