Instalacja parowa DN 500 wraz z konstrukcjami wsporczymi