SAWOGAZ KRAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej orazwsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 ( 2020/N) . Działania POIR.03.04.00-04-0187/20-00. Dofinansowanie projektu z UE : 183 491,31 PLN

OSTATNIE REALIZACJE

Poniżej najnowsze realizacjie wykonane przez firmę SAWOGAZ.