portfolio

Konstruktion av detektionssystem med optisk och akustisk signalering

portfolio

Utförande av stålkonstruktioner

portfolio

Rostfria ståltankar


portfolio

Utförandet och leverans av komponenter för två nedstigningsbrunnar DN 1000

portfolio

Tillverkning och montering av stålkonstruktioner för lagerskyddstak


portfolio

Tillverkning av behållare av pannstålportfolio

Montering och demontering av en tillfällig ångledning

portfolio

Stålkonstruktionen av gångbron

portfolio

Anläggning för obehandlat och utrinnande avloppsvatten, biogasanläggning

portfolio

Översyn av anläggning för ångkylning, 6 och 13 bar

portfolio

Kylvattenanläggning, tillsammans med byggande av kyltorn

portfolio

Tillverkning, montering och transport av stålkonstruktioner och tankar

portfolio

Demontering och montering av brandskyddssystem

portfolio

Fabrikstillverkning av 5 st. skrubber, 3 st. kolonner, 3 st. behållare, och 1 st. tank av rostfritt stål

portfolio

Utförande av naturgasanläggningportfolio

Utförande av vattenanslutning

portfolio

Renovering av biogasledning DN 200

portfolio

Utförande av en plattform för krankorg


portfolio

Ånganläggning DN 500 med stödkonstruktioner

portfolio

Renovering av ångledning 6 bar till luftavskiljare

portfolio

Fabrikstillverkning och montering av skyddstak och installation av rör och rördelar

portfolio

Installation, målning och isolering av avsaltat vattentank V = 500m3

portfolio

Svetsning av oljeledning DN 800


portfolio

Installation av fosforsyra anläggning


portfolio

Montering av skrymmande komponenter

portfolio

Anläggningar