Konstruktion av detektionssystem med optisk och akustisk signalering