Utförandet och leverans av komponenter för två nedstigningsbrunnar DN 1000