ERBJUDANDEN
Företaget SAWOGAZ erbjuder ett brett utbud av tjänster, genomför investeringar som huvudentreprenör, från projektet till förande av komplexa nyckelfärdiga investeringar.

industritankar,

rostfria ståltankar,

stålsilos,

biogastankar,

tankar för processavfall,

utförande av skrubbrar, kolonner, behållare,

stålkonstruktioner,

tekniska och transportrörledningar,

avgaskanaler, cykloner,

värmeväxlare,

stödbalkar av broar, gångbroar, plattformar för industrimaskiner,

tillverkning av produktionshallar och lagerskyddstak,

komplexa projekt av brandskyddssystem,

både sprinkler och med vattendimma,

utförande av industriell övervakning,

konstruktioner för väginfrastruktur,

översyn av turbiner,

översyn av tekniska anläggningar,

montering av återvinningsanläggningar,

telemetrisystem,

byggande av kyltorn,

reparation och prefabrikation av transportörer,

tunnoljeanläggningar,

naturgasanläggningar,

installation av rörledningar, m.m.