MARKNADER
Företagets huvudsakliga verksamhetsområden:

pappersindustri,

gasindustri,

petrokemisk industri,

kemisk industri,

läkemedelsindustri,

gödsel industri,

energiindustri,

livsmedelsindustri,

vattenreningsverk,

cementfabriker,

sockerbruk,

vatten- och avloppsmarknaden,

tjänster för den offentliga sektorn, m.m.