portfolio

Bygging av et deteksjonssystem med optisk og akustisk signalering

portfolio

Utførelse av stålkonstruksjoner

portfolio

Rustfrie tanker

portfolio

Fremstilling og leveranse av to DN 1000 brønner

portfolio

Prefabrikkering og montering av stålkonstruksjon for tak

portfolio

Bygging av tank av kjelestål

portfolio

Montering og demontering av midlertidig damp rørledning

portfolio

Stålkonstruksjon for gangbru

portfolio

Anlegg for rått og utgående avløp, biogassanlegg

portfolio

Overhaling av kjøleanlegg for damp, 6 og 13 bar

portfolio

Kjølevannanlegg med montering av kjøletårn

portfolio

Produksjon, montering og transport av stålkonstruksjoner og tanker

portfolio

Demontering om montering av brannanlegg

portfolio

Prefabrikkering av 5 skrubbere, 3 kolonner, 3 oppsamlere og 1 tank i rustfritt stål

portfolio

Fremstilling av naturgassanlegg

portfolio

Utførelse av vanntilkobling

portfolio

Modernisering av biogass rørledning, DN200

portfolio

Fremstilling av plattform for kurv på traverskran

portfolio

Dampanlegg DN 500 med støttekonstruksjoner

portfolio

Reparasjon av en 6 bars damp rørledning til avgassere

portfolio

Prefabrikkering og montering av konstruksjon for tak, montering av rørledninger og tilbehør

portfolio

Montering, maling og isolering av tank for demineralisert vann, V = 500 m3

portfolio

Sveising av oljerørledning DN800

portfolio

Utførelse av fosforsyre anlegg

portfolio

Montering av store komponenter

portfolio

Anlegg