Bygging av et deteksjonssystem med optisk og akustisk signalering