MARKEDER
Våre viktigste virksomhetsområder:

papirindustri,

gassindustri,

oljeindustri,

kjemisk industri,

farmasøytisk industri,

gjødselindustri,

kraftanlegg,

næringsmiddelindustri,

renseanlegg,

sementfabrikker,

sukkerfabrikker,

VVS,

tjenester for offentlig sektor