TILBUD
SAWOGAZ tilbyr et bredt spekter av tjenester og gjennomfører prosjekter som hovedentreprenør, fra prosjekt til nøkkelferdig bygg.

industrielle tanker,

tanker av rustfritt stål,

stål siloer,

biogass tanker,

slamcontainere,

gasskrubbere, kolonner, oppsamlere,

stålkonstruksjoner,

teknologiske rørledninger og overføringsrørledninger,

røykgasskanaler, sykloner,

varmevekslere,

bærebjelker til broer, gangbruer, plattformer til industrimaskiner,

lagerhaller og -tak,

komplette brannvernsystemer med både sprinklere og tåkeanlegg,

industriell overvåking,

veginfrastruktur,

reparasjoner av turbiner,

overhaling av teknologiske installasjoner,

montering av varmeutvinningsanlegg,

telemetrisystemer,

kjøletårn,

reparasjon og prefabrikasjon av transportbånd,

lettolje anlegg,

naturgassanlegg,

montering av gassledninger