MARKEDER
Selskabets primære områder indbefatter:

papirindustri,

gasindustri,

olieindustri,

kemisk industri,

farmaceutisk industri,

gødningsindustrien,

energisektoren,

fødevaresektoren,

rensning af kloakrør,

cementfabrikker,

sukkerfabrikker,

vandtilførsel,

serviceydelser til den offentlige sektor.